Spiritualismen i Sverige

Spiritualismen i Sverige 

Emanuel Swedenborg, 1688-1772.

Denna gigantiska person satte mångas tankar och känslor på pränt och hade ett socialt status som genial vetenskapsman vilket gav honom mandat att göra det han gjorde. Han har liknats vid en svensk Leonardo da Vinci. Swedenborg var assessor vid Bergskollegiet, blev adlad och var även riksdagsman. Han skrev en avhandling om järn som gjorde honom känd i hela Europa.

    På 1740-talet började hans inre resa. ”Den andliga världen är basen för den naturliga världen, utan den andliga världen finns ingen grund för vår världs existens.” Swedenborg förkunnar motsvarighetsläran dvs att bibelns lära skulle inte tolkas bokstavligt utan symboliskt. Swedenborg lärde sig hebreiska och skrev om en del bibeltexter efter sin esoteriska tolkning.

Alla böcker som Swedenborg skrev publicerades utomlands pga de stränga religionslagar som rådde i Sverige.

    Svenskarna var också bedårade av magnetism så att även här fick det s.k. andeskådandet fotfäste -- inte minst Hertig Karls seanser som pågick i en esoterisk krets och inspirerade många. Hertig Karl blev kung Karl XIII och var dessutom aktiv som frimurare. När kungen dog 1818 sattes punkt för det esoteriskt inriktade frimureriet.

    Första kända spiritistiska alstret kom 1853. Då någon under pseudonym skrev ett litet häfte om de fysiska fenomenen.

1858 skrev författaren Victor Rydberg positivt om Spiritismens lära. Han publicerade en dikt av den döde författaren de Beranger. Denna dikt hade Rydberg mottagit via psykograf. 1878 bildas första spiritistiska föreningen i Stockholm, Spiritistiska litteraturföreningen, där Oskar Busch (1844-1916) var ledargestalten.

Spiritualistiska Föreningen bildades 1900, som 1904 ombildades till Sanningssökarna och 1920 till Föreningen Spiritistisk Mission men 1956 återtog man namnet Sanningssökarna.

    Sveriges Spiritualistiska Förening startades 1927 av dir G.Sundqvist som också var ordförande i Spiritualistiska Sällskapet.Tanken var att SSF skulle ordna med cirklar och utbildning av medier. 1938 slår man samman Sveriges Spiritualistiska förening med Spiritualistiska sällskapet och i januari bildas således Spiritualistiska Riksförbundet med C.A Carlesson som ordförande.

    Eftersom verksamheten blev mera Stockholmsrelaterad ändrades namnet vid årsmötet 1942 till Stockholms Spiritualistiska Förening.

    Efter krigsslutet 1945 kunde man resa igen i Europa och utveckla och utbyta kunskap länderna emellan. Vid en berömd konferens 1949 i Stockholm bildade man en nordisk union för att utbyta kunskap mellan länderna i Norden.

    I slutet av 1940- talet meddelade Karl Milles i världspressen att han var spiritist. Ungefär samtidigt går den kände arbetarförfattaren Jan Fridegård ut och berättar att han är också spiritist.

Källa: http://www.stockholmsspiritualistiskaforening.se/Spiritualismen.html#msg-box8-45

1 jun 2017

Välkommen

Välkommen till www.guidance.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

vill du boka gå in på 

www.boka.direkt.se

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)