En andlig upplevelse med ett medium

Mentalt Mediumskap »

 

Vad är ett medium:

Det är en person som arbetar med att förmedla mellan andevärlden och vår värld. Ett mediums viktigaste uppgift är att ge bevis på att det finns en andevärld och ett liv efter det vi kallar för fysisk död.

 

Medium är vanliga människor som genom träning utvecklat sina naturliga psykiska förmågor till att kommunicera med andevärlden.

Ett mentalt/clairvoyant medium använder sig av följande tre begrepp:

 

Clairvoyance:

Betyder klart seende och är mediets sätt att se andevärlden, som en mental eller inre bild. Men ibland kan man se anden lika tydligt som på ett fotografi.

 

Clairsentience:

Betyder klart kännande, där mediet känner mentala känslor som återspeglar personen som mediet kommunicerar med.

Mediet kan också känna fysiska känslor som sjukdom och dödsorsak.

 

Clairaudience:

Betyder klart hörande, vilket är mediets sinne för att höra kommunikationen som ord, eller som en inre röst.

 

Mentalt mediumskap är den vanligaste och mest förekommande formen av mediumskap, vilket innebär att andevärlden kommunicerar med mediets sinnen och mediet förmedlar kommunikationen till sin klient. Mediet fungerar som en förmedlare av information mellan andevärlden och vår värld.

 

Ett medium som arbetar med mentalt mediumskap återger dess upplevelse av andevärlden genom att beskriva hur de såg ut när de levde och vad de sysslade/arbetade med. Detta först och främst för att ge bevis för att de har kontakt med den de säger sig vara i kontakt med.

Det är mediets uppgift att kunna ge dig en så pass bra beskrivning av andekontakten och leverera starka bevis så att det inte råder någon tvekan för dig om vem kontakten är.

 

 

En bra beskrivning kan innehålla: utseende, kroppsform, relation till dig, ålder vid övergång till andevärlden, personlighet, arbete/sysselsättning, eventuella sjukdomar och dödsorsak. Namn är också något som kan dyka upp.

 

När kontakten blivit igenkänd/godkänd låter mediet andevärlden lämna ett budskap i form av att ge råd, vägledning och hälsningar.

Dessa mediala demonstrationer brukar vara fyllda med hjärtliga skratt och humor. Det behöver ju inte bara vara tårar och sorg för att man pratar med nära och kära som överlevt det vi kallar för fysisk död.

 

När personerna i andevärlden ger sig till känna är de väldigt lika de personer de var när de levde här på jorden. Bevisfaktorn brukar vara väldigt hög, och om mediet arbetar på ett professionellt och seriöst sätt så brukar mediet personligen vilja ge så starka bevis som möjligt.

4 maj 2017

Välkommen

Välkommen till www.guidance.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

vill du boka gå in på 

www.boka.direkt.se

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)