Vägledning

 Syftet med vägledning är att:

Hjälpa människor göra väl underbyggda val när det gäller studieväg eller yrkesval.

En process som kan beskrivas i tre delar:

1.Vem är jag? Vad kan jag?

Insikt om vilken kompetens, värderingar och intressen som man har i förhållande till studier, yrken eller framtida karriär. Ökad självinsikt och se nya perspektiv på sig själv.

2.Vad finns det för alternativ? Insikt om vilka alternativ det finns i form av studievägar och yrkesmöjligheter som kan erbjudas i förhållande till din kompetens, men även dina värderingar och intressen.

3.Hur ska jag gå tillväga för att nå målet?

Kunskap om vägen till målet. Att klargöra för dig hur du på bästa sätt tar dig fram till en utbildning eller ett yrke.

 

_____________________________________________________________________

Sittning/konsultation 

http://www.guidance.n.nu/viktig-information

 

Hör av dig om du vill veta mer 

/Tina Olofsson

____________________________________________________________________

 

 

 

 

Klicka på länkarna:

Egenskaper

Färdigheter

Värderingar

 

Skillnad mellan självkänsla och självförtoende 

klicka på länken :

Självkänsla/ självförtroende