Stor ledare - hur blir man det? Se ett inlägg av Johan Grip intressant läsning

Vill du bli en stor ledare?

Inlägg av: Johan Grip, VD

Vill du bli en stor ledare?

De flesta som tar sitt ledarskap på allvar svarar säkert övertygande ”Ja” på den frågan. Om den ställs…
Ingen vill vara en medioker ledare. Men problemet är ofta att vi inte orkar lyfta blicken, ställa oss frågan och ta tag i vår utveckling.
”Ekorrhjulet” av jäkt, stress, to-do-listor och tsunamis av e-mail blir hinder för att vi skall på allvar lyckas frigöra vår egen ledarpotential.

Jag har förmånen att träffa många stora ledare (vad jag menar med ”en stor ledare” återkommer jag snart till). De flesta av dessa ledare har varit höga chefer länge, mycket länge.
De har kanske innehaft olika vd-roller i 25 till 35 år. Nu är de på topp avseende sin ledarförmåga, de har förmågan att bruka sina erfarenheter, men är också nyfikna på utveckling, både av sig själva och i det yttre.

Några exempel på det jag hör dem berätta om sitt eget ledarskap och som i mina ögon gör dem till stora ledare är:
– Idag tar jag inte allt på lika stort allvar, jag har en sund distans och ett större perspektiv på saker och ting. Oavsett hur mycket det blåser runt företaget, den högsta ledningen eller mig så har jag en inre kompass att luta mig mot.
– Jag är rakare, tydligare, mer krävande men ändå varmare och mer mänsklig än vad jag var när jag var yngre.
– Jag reagerar allt mindre, idag finns ett inre lugn. Mina värderingar vägleder mig idag på ett helt annat sätt än tidigare.
– Att skapa partnerskap och allianser som på lång sikt gynnar företaget eller branschen är en av mina viktigaste frågor.
– Utan ett större helhetsperspektiv kan vi inte svara rätt på några frågor eller utmaningar. Jag brukar numera hitta helhetsperspektivet, som ger mig större säkerhet i mina val.
– Att utmana andra att ta sitt ledarskap och därmed växa är en tydlig arbetsuppgift för mig. Det är viktigare att fokusera på det, än på vad och hur saker skall utföras.
– Att skapa en livskraftig kultur i organisationen på alla nivåer är en avgörande förmåga för oss. Att ha skapande möten är viktigare än att hitta och lösa problem.
– Jag skulle gärna se att det vi gör också gynnar hela mänskligheten, vår planet, vår miljö och kommande generationer.

Ovan åtta kommentarer vittnar om och kommer från det stora ledarskapet. Ett ledarskap som går långt bortom presentationer och den egna personliga framgången. Frågan blir ju nu:
– Om detta beskriver det stora ledarskapet och det visar sig att riktigt erfarna ledare visar dessa insikter och handlingar, måste jag då själv skaffa mig 30 års erfarenhet för att komma dit?

Mitt självklara svar är; – Nej. Det är inte dina erfarenheter som utvecklar dig, det är densiteten i dina reflektioner kring dina erfarenheter som är avgörande. Genom att stanna upp och reflektera inåt, själv eller tillsammans med andra, en vän, en mentor eller en coach kan du ersätta decennier av oreflekterad rutin. Reflektionen leder till ökad självkännedom och högre medvetenhet, två förutsättningar för det stora ledarskapet.

Det lättaste sättet att bli det du vill vara, är att vara det du vill bli! Nu, inte sen.

källa: http://gaialeadership.se/blogg/stor_ledare/ 

9 aug 2017