Mentalt mediumskap- andlig vägledning

Mentalt mediumskap är den vanligaste och mest förekommande formen av mediumskap, vilket innebär att andevärlden kommunicerar med mediets sinnen och mediet förmedlar kommunikationen till sin klient. Mediet fungerar som en förmedlare av information mellan andevärlden och vår värld.

När Mediumet bevisat att ande världen existerar så har mediumet utfört sitt uppdrag och sen när man får budskap symboler m,m, så är det ett experiment som klienten tolkar och tar till sig på eget ansvar

Andlig vägledning ger dig Energi, Insikter och Redskap som hjälper dig framåt.

SEKRETESS: Jag har tystnadsplikt, men om jag känner att du kan skada dig själv måste jag bryta tystnadsplikten. Självklart berättar jag det för dig. 

Det är viktigt att klienten tänker positivt och undviker  negativa känslor under vägledningen . 

  • Medium som arbetar med mentalt mediumskap, återger upplevelsen från andevärlden genom att beskriva hur de såg ut när de levde och vad de sysslade/arbetade med. Främst för att ge bevis för att de har kontakt med den de säger sig vara i kontakt med.
  • Det är mediets uppgift att kunna ge dig en så pass bra beskrivning av andekontakten och leverera starka bevis så att det inte råder någon tvekan för dig om vem kontakten är.
  • En bra beskrivning kan innehålla: utseende, kroppsform, relation till dig, ålder vid övergång till andevärlden, personlighet, arbete/sysselsättning, eventuella sjukdomar och dödsorsak. Namn är också något som kan dyka upp.
  • När kontakten blivit igenkänd/godkänd låter mediet andevärlden lämna ett budskap i form av att ge råd, vägledning och hälsningar.
  • Dessa mediala demonstrationer brukar vara fyllda med kärlek men även  saknad och blandas med glädje och sorg när  att man möter och  pratar med nära och kära som överlevt det vi kallar för fysisk död.
  • När personerna i andevärlden ger sig till känna är de väldigt lika de personer de var när de levde här på jorden. Bevisfaktorn brukar vara väldigt hög, och om mediet arbetar på ett professionellt och seriöst sätt så brukar mediet personligen vilja ge så starka bevis som möjligt.

 

/angel.jpg