Färdigheter

Ett sätt att höja självkänslan.

Här ser du mer i olika grupperingar vilka färdigheter som man använder mer eller mindre i olika grupper.

 

Kreativa färdigheter

agera              regissera               planera       snida/skulptera        etablera         sy     laga mat

illustrera          forma                    skapa          uppfinna                  dekorera           anlägga 

designa                   härleda                         utveckla                                företsälla/framföra

 

Service färdigehter

ge råd                  förbereda                      svara                           ta emot                    arrangera        

flytta undan          assistera                      sälja                           förändra                     tjäna 

rengöra                   visa                  samla ihop              tvätta               lämna ut            förklara

 

Tekniska färdigheter

samla in    bygga     kalkyrera     beräkna     konstruera     utforma     uppfinna     manövra     undersöka

underhålla    tillverka    navigera    verkställa   gå igenom   producera    programmera    omarbeta     reparera

aktivera     lösa     testa      uppgradera

 

Kommunikativa färdigheter

tilltala      arrangera      korrespondera      debattera      utveckla     göra utkast till     redigera      formulera

påverka     tolka     föreläsa     leda debatter     motivera     förhandla     övertyga    föra fram      publicera

rekrytera      tala     översätta      skriva

 

Pedagogiska färdigheter

anpassa        ge råd       klargöra      peppa upp       kommunicera     sammanväga     utveckla      förmå 

uppmuntra        utvärdera       förklara      underlätta      vägleda       informera      initiera       instruera

planera       stimulera      lära ut

 

Hjälpande färdigheter

värdera       assistera       klargöra      peppa upp     ge råd     demostrera        diagnostera       undervisa 

visa empati             underlätta                vägleda                   lyssna                     medla                vårda       

hänvisa              rehablitera                  representera

 

Utforskande färdigheter

värdera                  klargöra            samla              dignostera             utvärdera               undersöka              

hämta information             identifiera             inspektera             tolka         intervjua            undersöka

organisera             recensera           sammanfatta             övervaka

 

Organisatoriska färdigheter

administrera              analysera              tilldela                 installera               koordinera              delegera

utveckla             styra              utvärdera            förbättra               öka                organisera                

övervaka           prioritera                planera                  rekomendera                    granska                    

schemalägga                    kontrollera

 

 Vilka yrken tänker du på när du ser de olika kategorierna?

Välkommen

Välkommen till www.guidance.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

vill du boka gå in på 

www.boka.direkt.se

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)