Cv Mall

Du kommer en bra bit på vägen till arbetslivet om du har ett bra och strukturerat CV.

 

Personuppgifter

Uppgifter som bör stå med är ditt namn, dina kontaktuppgifter och ditt födelsedatum.

Målsättning

Berätta vad din målsättning är, berätta om kunskaper du vill utveckla och vad har du för långsiktiga mål i arbetslivet.

Personliga egenskaper

Ge exempel på de egenskaper du har och som företaget eftersöker. Använd dig av nyckelord.

Utbildning

Ange skolans namn, vilken ort den finns på och under vilken tidsperiod. Om du ännu inte är färdig med utbildningen bör du även skriva när du går ut t.ex. grundskolan.

Tidigare arbetslivserfarenhet

Var har du haft din prao och om du har haft sommarjobb. Det är bra att ta med vad du fick göra på praoplatserna eller sommarjobben.

Beskriv här översiktligt vilka arbetsuppgifter du har haft, dina ansvarsområden och dina resultat.

Föreningsengagemang/övriga meriter

Beskriv kortfattat dina uppdrag om du har varit aktiv i föreningar, kårer, organisationer eller annat ideellt engagemang. Beskriv även här vad du själv har haft för ansvarsområden eller arbetsuppgifter så att arbetsgivaren kan se varför detta är viktigt på ditt CV.

Språk

Skriv de språk du behärskar och glöm inte att gradera din kunskap i tal och skrift. Ett vanligt sätt att gradera språk på är; grundläggande, goda, mycket goda och flytande. Börja med att presentera de språk du kan flytande och fortsätt sedan nedåt.

IT-kompetens

Nämn de program och tekniker du behärskar. Glöm inte att gradera dina kunskaper. Skriv först de kompetenser du behärskar bäst för att ge en tydlig överblick.

Övrigt

Här ges det utrymme för information som inte passar under någon av de övriga rubrikerna i ditt CV. Det kan exempelvis vara innehav av körkort eller relevanta fritidsintressen m.m.

________________________________________________________________________________________________

CV- mall

Personuppgifter

Namn:                                                                                                     foto

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

Födelsedatum:

 

Målsättning

 

Personliga egenskaper

 

Arbetslivserfarenhet/Anställningar/Praktik

Prao

Sommarjobb

 

Utbildning

Grundskola:

Gymnasieskola:

Kort beskrivning av ämnen som är av intresse t.ex. teknik, hemkunskap, slöjd eller bild m.m.

 

Datakunskap

 

Språkkunskap

 

Övriga meriter

Redovisning av eget arbete

Examensarbete

Föreningsengagemang, förtroendeuppdrag m.m.

 

Referenser